Pompeii Tourists

Italy 2001. Pompeii tourists taking a photograph of their blonde friend.

~